Relevante links

Aanpak vakantieparken

Rijksoverheid: Actie-agenda Vakantieparken

Voor initiatieven die bijdragen aan de afspraken in de Actie-agenda vakantieparken is voor provincies 1,1 miljoen euro beschikbaar voor de periode 2019-2020. Met dit bedrag geeft minister Ollongren van BZK de provincies een impuls om de problematiek aan te pakken.

CCV: Veilige vakantieparken

Sommige Nederlandse vakantieparken hebben hardnekkige veiligheids- en leefbaarheidsproblemen. Deze problemen kunnen uiteenlopen van overlast door dronkenschap of lawaai tot verloedering van huisjes en parkgebied. Soms is er zelfs sprake van seksuele uitbuiting, hennepteelt of de opslag van gestolen goederen. Met de maatregelen in dit webdossier kunnen gemeenten, samen met onder meer de provincie, politie en ondernemers de problemen op vakantieparken aanpakken.

Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)

Op verzoek van haar leden heeft de VNG het op zich genomen om de kennisoverdracht rondom vakantieparken te organiseren.

Vitale vakantieparken Veluwe

Elf gemeenten op de Veluwe willen een divers en kwalitatief goed aanbod van vakantieparken realiseren, dat een sterke schakel vormt in het hele toeristisch-recreatieve aanbod van de Veluwe. Om deze ambitie waar te maken werken de gemeenten en de provincie Gelderland samen met recreatieondernemers en vele andere betrokkenen aan Innovatie, Herstructurering en Veiligheid & Leefbaarheid.

Actieprogramma Vitale Vakantieparken Drenthe

Samen met gemeenten, Recreatieschap Drenthe en RECRON werkt provincie Drenthe aan het project Vitale Vakantieparken. Een project om vakantieparken en campings in Drenthe, die er op dit moment recreatief en economisch gezien minder goed voorstaan, te ondersteunen om weer recreatief en economisch gezond (aantrekkelijk) te worden.

vakantiepark-2019