Leerkringen

Aanpak vakantieparken

Regionale leerkringen 2019-2020

Platform31 organiseerde in opdracht van het ministerie van BZK en VNG leerkringen in de regio om gemeenten en provincies te ondersteunen in het erkennen en herkennen van problematiek op vakantieparken en hen handelingsperspectief te geven om hun parken aan te pakken. Circa 110 deelnemers van meer dan 60 gemeenten, provincies en relevante partijen gingen in de drie regio’s samen aan de slag.
Lees verder

Community of Practice 2018

Platform31 startte begin 2018 in opdracht van de VNG en in samenwerking met partners in Brabant en op de Veluwe de Community of Practice Aanpak Vakantieparken. Doel was bij partijen die al actief met de aanpak van vakantieparken bezig zijn, kennis en ervaring op te halen die vertaald kunnen worden in handelingsperspectieven voor gemeenten.

Lees de handreiking Meer grip op vakantieparken.