Achtergrond

Aanpak vakantieparken

Een derde van de 1.500 vakantieparken in Nederland heeft weinig toekomstperspectief. Dit heeft niet alleen gevolgen voor de lokale en regionale economie, maar veroorzaakt ook ongewenste dynamiek zoals permanente bewoning en illegale activiteiten. Verloedering, sociale problematiek en georganiseerde criminaliteit liggen hierbij in het verschiet. Tegelijkertijd kunnen vakantieparken ook dienen als – tijdelijke – oplossing voor de oververhitte woningmarkt en het tekort aan sociale huurwoningen, bijvoorbeeld voor spoedzoekers en arbeidsmigranten.

Rol gemeente/provincie

Gemeenten hebben in deze opgaven een regierol op lokaal niveau en provincies regisseren op regionaal niveau, aangezien met name voor kleinere gemeenten oplossingen vaak in de regio gevonden moeten worden. Steeds meer gemeenten en provincies worden zich bewust van hun regierol en hebben behoefte aan kennisuitwisseling en nieuw instrumentarium om tot een strategie en aanpak te komen en om hun grip op hun parken te vergroten.

Op onderstaande pagina’s vindt u informatie over de Aanpak van vakantieparken met betrekking tot:

vakantiepark-2019