Programmaraad woonzorgvisie

Het ‘Kennis- en leertraject woonzorgvisie’ wordt begeleid vanuit programmaraad. De programmaraad bestaat uit vertegenwoordigers van de ministeries van VWS en BZK, de Taskforce Wonen en Zorg, het Ondersteuningsteam Wonen en Zorg, de VNG en G40. De programmaraad draagt zorg voor afstemming tussen de landelijke partners over ervaringen en kennisopbrengst over de ontwikkeling van woonzorgvisies, de bewaking van de kwaliteit van het kennis- en leertraject en de monitoring van het resultaat van het traject.

Bij Platform31 kunt u het Kennis- en leertraject woonzorgvisie volgen. Ook de Taskforce Wonen en Zorg en het Ondersteuningsteam Wonen en Zorg bieden gemeenten ondersteuning bij het opstellen en/of uitvoeren van de woonzorgvisie. Hieronder kunt u lezen welk aanbod zij bieden.

Programma Langer Thuis

Het programma Langer Thuis heeft als doel dat ouderen in hun eigen omgeving zelfstandig oud kunnen worden, met een goede kwaliteit van leven. Op deze website is alle informatie vanuit het programma gebundeld te vinden: relevante documenten, de acties, nieuws, het ondersteuningsaanbod, links naar websites van de partners, deelprogramma’s en projecten en verhalen uit de praktijk van Langer Thuis.

Platform31 levert een bijdrage aan het Programma Langer Thuis door uitvoering van het innovatieprogramma langer Thuis in de inclusieve wijk. Onderdeel hiervan was het opstellen van een handreiking met tips en voorbeelden hoe gemeenten kunnen werken aan een woonzorganalyse die input geeft voor een woonzorgvisie als kader voor een uitvoeringsprogramma.

Pictos langer thuis
Foto: Alex Schröder
Foto: Alex Schröder