Programma

Het kennis- en leertraject woonzorgvisie

Het ‘Kennis- en leertraject woonzorgvisie’ ondersteunt u als gemeentelijke beleidsadviseurs/ opgavetrekker wonen en/of zorg bij het maken van een woonzorganalyse, het (opnieuw) formuleren van opgaven en het toewerken naar een woonzorgvisie.

Actieleren: individueel, samen en in de praktijk

Het kennis- en leerprogramma is gebaseerd op het concept van actieleren. Deze vorm van leren wordt ingezet als een traditionele aanpak tekortschiet. Het opstellen van een woonzorgvisie is daar een voorbeeld van. Dit gebeurt niet in een vacuüm maar in een dagelijkse praktijk met tal van partijen, belangen en bestaande afspraken. In het programma doorloopt u op hoofdlijnen het traject van het opstarten van een woonzorganalyse tot en met de opmaat naar een (geactualiseerde) woonzorgvisie. Hierbij zetten we verschillende werkwijzen in:

Smartart processtappen1

1. Leergroep

Naast een individueel leerproces faciliteren we een proces van teamleren door gebruikmaking van intervisie en samen sparren.

2. Kennissessies

In het programma krijgt u de benodigde kennis aangeboden. Aan de orde komen inhoudelijke thema’s, zoals de vraag naar ondersteuning, het aanbod binnen de Wmo en de samenhang daarvan met de Wlz en kenmerken van de woningmarkt. Daarnaast gaan we in op relevante onderzoeksmethoden, het inrichten van een procesorganisatie en het proces om te komen tot een uitvoeringsprogramma.  

In de kennissessies geven we antwoord op de volgende vier vragen:
  • Hoe maak je een goede woonzorganalyse en wat zijn onderdelen van een woonzorgvisie?
  • Hoe zet je een procesorganisatie op?
  • Wat is de urgentie en wat zijn de oplossingsrichtingen?
  • Wat kun je doen om tot een gedragen woonzorgvisie te komen?

3. Werksessies

Centraal staat ‘leren door te doen’. De aangereikte kennis vertalen we naar ‘huiswerkopdrachten’ waarmee u stappen zet in de uitvoering van een woonzorganalyse. In een leergroep van tien gemeenten wisselt u ervaringen uit, reflecteert u praktijkvoorbeelden en bespreekt u vraagstukken waar u mee zit. Op deze wijze maakt u kennis met de inhoud en kunt u stappen zetten in het lokale beleidsontwikkelingsproces.

Smartart processtappen

4. Monitoren

Tijdens het traject monitoren we met elkaar de voortgang in iedere gemeente. Voorafgaand aan de bijeenkomsten nemen we een intake af bij de deelnemers om in kaart te brengen waar de gemeente nu staat. Dit beeld actualiseren we halverwege het traject door een korte enquête af te nemen. Ook de huiswerkopdrachten geven een beeld van de voortgang.

5. Digitale leeromgeving

Gedurende het traject kunt u informatie makkelijk terug te kunnen vinden in de digitale leeromgeving, waarin onder meer documenten, instructies en presentaties met de deelnemers worden gedeeld.

811 0874