Meer informatie

Wilt u meer weten over het kennis- en leertraject Woonzorgvisie? Kijk dan hier.

Platform31 voert het kennis- en leertraject Woonzorgvisie uit met bijdragen van:

bzk-vws

FAQ Kennis- en leertraject Woonzorgvisie

In 2021 organiseert Platform31 een kennis- en leertraject woonzorgvisie voor gemeenten. Dit biedt gemeenten ondersteuning bij het proces om van analyse tot visie te komen. Klik hier voor de opzet van het programma. Voorafgaand aan het kennis- en leertraject organiseert Platform31 oriëntatiebijeenkomsten. Hieronder vindt u een overzicht met veelgestelde vragen over het kennis- en leertraject Woonzorgvisie.

Veelgestelde vragen

Gaat dit kennis- en leertraject alleen over senioren?

Nee, dit kennis- en leertraject besteed aandacht aan alle doelgroepen die ondersteuning nodig (kunnen) hebben. Naast kwetsbare senioren gaat het dan bijvoorbeeld om mensen met een fysieke beperking, chronische aandoening of een psychische kwetsbaarheid.

Wat is de tijdsinvestering van deelname aan het kennis- en leertraject?

Het traject bestaat uit een kennismaking, 4 kennissessies en 5 werksessies (in totaal 22 uur). Daarnaast wordt u gevraagd om voor elke werksessie huiswerk te doen. Dit huiswerk staat altijd in dienst van uw werkzaamheden en kunt u dus ook tot uw reguliere werk rekenen. De hoeveelheid huiswerk wordt vooral bepaald door de stand van zaken in uw gemeente. Als er bijvoorbeeld al een woonzorganalyse is uitgevoerd of een projectorganisatie is ingericht, hoeft u hier geen werkzaamheden meer voor te verrichten.

We moeten voor de zomer een woonzorgvisie / een afwegingskader wonen en zorg hebben. Lukt dat?

Voor een belangrijk deel is dit afhankelijk van de lokale situatie en de stappen die al zijn gezet. Het kennis- en leertraject kan hier aan bijdragen door grote en complexe vraagstukken te vertalen naar te nemen stappen. Hierbij hebben we aandacht voor ieders persoonlijke situatie. Bij de aanmelding nemen we daarom een inhoudelijke intake af bij de deelnemers. Deze is erop gericht om inzicht te krijgen in de stand van zaken bij de gemeente, de eventuele bestuurlijke opdracht die er ligt, en de persoonlijke leervragen. In de uitvoering van het traject proberen we hier vervolgens rekening mee te houden, bijvoorbeeld bij het opstellen van de huiswerkopdrachten en het invulling geven aan de verschillende bijeenkomsten.

Er moeten twee deelnemers per gemeente meedoen. Ik ben zowel verantwoordelijk voor wonen als zorg, mag ik ook alleen deelnemen?

Het maken van een woonzorganalyse en het opstellen van een woonzorgvisie vraagt betrokkenheid van verschillende personen en organisaties. In dit proces vinden wij het belangrijk dat u niet alleen staat. Wanneer u bijvoorbeeld werkt als regisseur wonen, welzijn en zorg kan het goed zijn om uw collega’s goed mee te nemen in het traject. In dit geval is het mogelijk om als hoofddeelnemer deel te nemen aan het traject en dan op onderdelen een collega uit te nodigen. Hierover maken wij graag afspraken met u voorafgaand aan de bijeenkomsten. Neem dus vooral contact met ons op.

In onze organisatie zou het logisch zijn om met drie personen deel te nemen. Is dat mogelijk?

De groep wordt te groot wanneer elke deelnemende gemeente met drie personen aanwezig is. Wanneer dit voor u geldt, neemt u dan contact met ons op. Wij kijken dan samen naar wat een passende oplossing zou kunnen zijn.

Er staat dat de aanmelding ondertekend moet worden door de betrokken wethouder(s)? Dit lukt niet. Kan ik nu niet meedoen?

Door de tijd van het jaar en door de coronapandemie kan het lastig zijn om de handtekeningen op tijd te krijgen. Neem vooral contact met ons op, wanneer dit voor u het geval is. We denken dan met u mee over een eventueel alternatief.

Pictos langer thuis
811 0874
Foto: Alex Schröder