Deelnemers kennis- en leertraject Woonzorgvisie

Het kennis- en leertraject Woonzorgvisie kent drie rondes waarin 28 gemeenten werken aan het ontwikkelen van een woonzorgvisie. Wij helpen hen op weg bij het maken van een woonzorganalyse, het formuleren van opgaven en het toewerken naar een woonzorgvisie. Tijdens het traject zijn deelnemers samen actief aan de slag en delen zij ervaringen met elkaar.

kaartje-woonzorgvisie2
Deelnemers Kennis- en leertraject woonzorgvisie (klik voor vergroting)
811 0874

Over het kennis- en leertraject

Scott de Boer van de gemeente Veenendaal:
“Het kennis- en leertraject Woonzorgvisie van Platform31 voorziet mij in de behoefte aan interactie met andere gemeenten en experts, om al lerend te komen tot een invulling voor onze woonzorgvisie.”