Kennis- en leertraject woonzorgvisie

Een gemeentelijke woonzorgvisie wordt vanaf 2024 verplicht. Om tot een goede woonzorgvisie te komen zijn een aantal stappen essentieel. Platform31 ontwikkelde op verzoek van de Taskforce Wonen en Zorg en het ministerie van VWS het kennis- en leertraject woonzorgvisie over de bouwstenen van de visie. De inhoud actualiseren we continue, zodat er ook aandacht is voor de ontwikkelingen vanuit het programma ‘Een thuis voor iedereen’ en de regionale woonzorgvisie.

Platform31 organiseert kennis- en leertrajecten voor gemeenten hoe dit aan te pakken:

In 2022:

  • Van woonzorgvisie naar uitvoering (lopend)

In 2023:

Foto: Alex Schröder
Foto: Alex Schröder

Woonzorgwijzer

In opdracht van BZK ontwikkelde onderzoeksbureau Rigo de Woonzorgwijzer; Platform31 verzorgde de procesbegeleiding. De Woonzorgwijzer is een data-instrument dat zichtbaar maakt waar welke zorggroepen wonen en wat hun mogelijke zorgvraag is. In opdracht van de Provincie Zuid-Holland voert Platform31 nu een experiment uit met de Woonzorgwijzer.

De WoonZorgwijzer vindt u hier.