Kennis- en leertraject woonzorgvisie

Tweederde van de gemeenten heeft volgens de Taskforce Wonen en Zorg geen woonzorganalyse uitgevoerd. Zij hebben hierdoor onvoldoende zicht op hoeveel mensen behoefte hebben aan zorg of ondersteuning, wat eventuele verschillen zijn tussen wijken en welk aanbod er eventueel extra nodig is. Deze analyse is nodig om gericht te kunnen sturen op wonen, zorg en welzijn én vormt de basis voor een woonzorgvisie.

In 2022 organiseert Platform31 twee kennis- en leertrajecten voor gemeenten hoe dit aan te pakken:

  1. Van woonzorganalyse naar visie
  2. Van woonzorgvisie naar uitvoering
Foto: Alex Schröder
Foto: Alex Schröder
Pictos langer thuis

Woonzorgwijzer

In opdracht van BZK ontwikkelde onderzoeksbureau Rigo de Woonzorgwijzer; Platform31 verzorgde de procesbegeleiding. De Woonzorgwijzer is een data-instrument dat zichtbaar maakt waar welke zorggroepen wonen en wat hun mogelijke zorgvraag is. In opdracht van de Provincie Zuid-Holland voert Platform31 nu een experiment uit met de Woonzorgwijzer.

De WoonZorgwijzer vindt u hier