Stimuleringsregeling Wonen en Zorg (SWZ)

Bent u initiatiefnemer van – of heeft u plannen voor een woonzorgarrangement? Wellicht kunt u dan gebruik maken van de nieuwe Stimuleringsregeling Wonen en Zorg (SWZ) van de RVO.

De SWZ richt zich op de totstandkoming van geclusterde woonvormen met levensloopbestendige of makkelijk aanpasbare woningen. Dit kunnen zowel huur- als koopwoningen zijn, of een combinatie hiervan, met een minimum van 5 wooneenheden.

Lees verder

Wooninitiatieven in beeld

Woonvarianten voor senioren

We ontsluiten bestaande kennis, ontwikkelen nieuwe kennis én gaan opgedane kennis over het starten van een nieuwe woonvorm voor senioren breed verspreiden. Op deze pagina vindt u alle interviews met diverse wooninitiatieven.