Publicaties

Woonvarianten voor senioren

We brengen publicaties uit die aansluiten bij de kennisbehoefte van (toekomstige) initiatiefnemers, bijvoorbeeld handreikingen of stappenplannen om een nieuwe woonvorm voor senioren op te zetten. Op deze pagina en via onze nieuwsbrief houden we u graag op de hoogte van onze publicaties.

ikoon-woonvarianten-voor-senioren-2