Innovatiethema's

Woonvarianten voor senioren

Wat is nodig om woonvarianten voor senioren tot wasdom te laten komen? Deze vraag is de kern van het project ‘Woonvarianten voor senioren’.

We richten ons daarbij op de volgende innovatiethema’s en vragen:

 1. Financiering: hoe krijg je de financiering rond?
 2. Locatie: hoe kom je aan een geschikte locatie?
 3. Samenwerking met de gemeente: hoe werkt een gemeente?
 4. Burgerinitiatief: hoe wordt een groep geïnteresseerden een hechte initiatiefgroep?

We brengen knelpunten op deze thema’s in kaart en gaan op zoek naar oplossingen.We beginnen met het meest nijpende thema: financiering.

Aanpak innovatiethema Financiering

Op basis van eerder onderzoek en een verkenning onder initiatiefnemers concluderen we dat er bij veel initiatiefnemers behoefte is om met elkaar oplossingen uit te wisselen rond financieringsvraagstukken. Daarnaast hebben zij behoefte aan concrete voorbeelden en exploitatiemodellen waar zij gebruik van kunnen maken. In onze aanpak betrekken we ook corporaties. Ook zij kennen financiële vraagstukken, bijvoorbeeld rond de financiering van ontmoetingsruimten met een buurtfunctie. We zoeken in onze aanpak actief de verbinding met diverse experts en koplopers uit het veld om kennis uit te wisselen, verder te brengen en te ontwikkelen. Om onze expertise op dit vraagstuk te versterken, werken we nauw samen met Jasper Klapwijk, adviseur vastgoedfinanciering. Samen met deze samenwerkingpartners komen we tot resultaten die handelingsperspectief bieden.

Doel

We beantwoorden vragen als ‘Hoe stel je een sluitende business case op waarmee banken en andere financiers bereid zijn in te stappen in jouw initiatief?’ en, ‘Hoe financier je de exploitatie van een ontmoetingsruimte?’. Het gezamenlijk antwoord vinden op deze vragen leidt tot de ontwikkeling van drie voorbeeld business cases voor toekomstige initiatiefnemers.

De koplopersgroep

Voor dit thema hebben we een koplopersgroep samengesteld die bestaat uit bewonersinitiatieven en corporatieprofessionals. Met deze koplopersgroep komen we gedurende 2020 drie maal bijeen. In de bijeenkomsten werken we toe naar drie exploitatiemodellen waarin we veelvoorkomende wensen van een mogelijke financiële oplossing voorzien, te weten:

 • (ook) realisatie van sociale huur;
 • opnemen van een buurtfunctie/buurtruimte in het complex;
 • menging van diverse inkomensgroepen, prijsklassen en koop-/huur;
 • zeggenschap van een initiatiefgroep over het bouwplan en over het beheer.

Deze criteria worden in afstemming met de koplopersgroep nader ingevuld.

De volgende koplopers zijn bij dit innovatiethema betrokken:

Naam (organisatie of initiatief)

 • Gerda van Rossem (Buurtcoöperatie Oostelijk Havengebied)
 • Karel van Berk (Het Ouden Huis)
 • Willeke Janssen (Habion )
 • Cisca de Jong (Staedion )
 • Jan Snijders (Hart van Austerlitz )
 • Lars Mosman (De Binnenhaven)
 • Willemijn Souren (Woonzorg Nederland)
 • Nathan Rozema (Attifa)
 • René Schalk (Samenleven.nu)
 • Yvon de Ruijter (Aedes)

De expertgroep

Ook stellen we een expertgroep samen waarvoor we onder meer banken en aanbieders van alternatieve financieringsproducten vragen te reflecteren op de voorbeeld business cases: is de uitkomst voor hen zodanig dat een te financieren initiatief is ontstaan? Daarnaast wordt de expertgroep ook gevraagd hun meedenkkracht in te zetten voor een realistische opzet van een mogelijke gestapelde financiering.

De bij dit innovatiethema betrokken experts zijn:

 • Irma Langeraert (ILFA)
 • Aart Cooijman (Rabobank)
 • Nelleke van Olst (Triodos)
 • Frank van der Voort (RVO)
 • Derk Jan Postema (BNG Bank)
 • Esther Akkerman (Syntrus Achmea)
 • Heleen Stigter (Taskforce wonen en zorg en RvO)
 • Maarten van Poelgeest (AEF)

Kennisdeling

De resultaten delen we op een gratis toegankelijke masterclass ‘Financiering van woonvarianten voor senioren’ in het najaar van 2020. Daarnaast delen we de ontwikkelde business cases en kennis via een toegankelijke publicatie die januari 2021 verschijnt.