Woningaanpassingen 2.0: 'Langer thuis in eigen huis’

Een comfortabele woning zonder hindernissen kan een belangrijke voorwaarde zijn voor ‘ageing in place’. De projectgroep ‘Langer thuis in eigen huis’ vroeg architecten en zorgspecialisten om slimme aanpassingen te bedenken voor bestaande woningen en de directe omgeving. Dit heeft geleid tot een online stalenboek voor levensloopbestendig wonen. Het inspireert bewoners om met hun huis en woonomgeving aan de slag te gaan, maar ook om gemeentes, wijkraden, zorgvoorzieners, ouderenbonden, woningcorporaties of ondernemers in de wijk op ideeën te brengen om samen met bewoners verbeteringen aan te brengen voor de toekomst.

Organisatie: Bond Nederlandse Architecten, architectenwinkel Breda, Provincie Brabant, gemeente Breda, Platform31 en Wonen met Gemak
Programma: Langer thuis in de buurt 2016-2017
Opdrachtgever: Ministeries van BZK en VWS
Activiteiten: Verkenning, bijeenkomsten en website

‘Langer thuis in eigen huis’ is een project van:

Logo's Langer thuis