Langer thuis: toekomstbestendig wonen begint vandaag!

Hoe kunnen toekomstige ouderen zich beter voorbereiden op de toekomst? Het inspiratieboek Langer thuis bevat acht praktijkvoorbeelden over het toekomstbestendig maken van de woning. De initiatiefnemers vertellen over woningaanpassingsprojecten, domotica of de keuze nieuwbouw of aanbouw. Deze projecten moeten winst opleveren voor de oudere zelf – in de vorm van comfort – en voor de samenleving. Het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn) laat zien hoe financiële instrumenten, zoals revolverende fondsen, eruit kunnen gaan zien als het gaat om aanpassingen in woningen van eigenaren-bewoners.

Betrokkenen: gemeenten, lokaal bestuur, zorgondernemingen, consumenten
Organisatie: Platform31
Opdrachtgever: SVn
Activiteiten: publicatie