Kennisdossier Mantelzorg en wonen

In het kennisdossier Mantelzorg en wonen wordt de samenhang tussen het woondomein en mantelzorg verkend op basis van vragen van de G32-werkgroep wonen en zorg. Het biedt een state-of-the-art overzicht van bestaande kennis en werkwijzen op het woondomein die de zorgvrager en zijn of haar mantelzorger ondersteunen. Het dossier is rond drie hoofdonderwerpen ingericht:

  1. Beschouwing op mantelzorg en beleidsontwikkeling wonen.
  2. Facilitering in wet- en regelgeving : Woningwet, Wmo, ruimtelijke ordening, fiscale regels, etc.
  3. Type samenwoonvormen.

Betrokkenen: gemeenten
Organisatie: Platform31
Opdrachtgever: G32-werkgroep wonen en zorg
Activiteiten: publicatie en kennisdossier in ontwikkeling

Foto: Alex Schröder