‘Mensen inspireren en bewustwording creëren voor woningaanpassingen’

Bron: Energiesprong

Ouderen moeten langer thuis blijven wonen, verzorgingshuizen verdwijnen en ook aanleunwoningen nemen in aantal af. De woningvoorraad is echter nog niet voldoende veilig en comfortabel voor senioren. Volgens architecte Monique Gorisse doen we er goed aan om woningaanpassingen te stimuleren: “Dit onderdeel is bij verbouwingen nog te veel onderbelicht.”

Gorisse begrijpt ook wel waar het vandaan komt. “Tot een paar jaar geleden zag de toekomst in Nederland er nog anders uit. Maar inmiddels verschuift het meer naar situaties zoals we die in andere Europese landen zien. Zoals in Engeland, waar mensen met een flinke portemonnee naar een voorziening voor ouderen kunnen verhuizen, maar de meesten aangewezen zijn op hun eigen woning”, aldus de architect. “Ik werk veel samen met een bureau om oplossingen te ontwikkelen voor levensloopbestendig wonen, waar in de Engelse nieuwbouw al rekening mee kan worden gehouden. Het uitgangspunt daar is dat iemand die wat minder goed ter been is, ook gewoon in de eigen woning uit de voeten kan. Dat is vastgelegd in richtlijnen vanuit de overheid en dus eigenlijk ook heel normaal.”

Lees verder