Comfortabel wonen met dementie

Welke aanpassingen en hulpmiddelen in de woning en de woonomgeving zorgen ervoor dat demente ouderen comfortabel langer thuis kunnen blijven wonen? Familie, mantelzorgers, corporaties en andere zorgaanbieders moeten vooral met andere ogen naar het dagelijkse leven van een persoon met dementie in de eigen woning kijken. Deze nieuwe blik leidt dan niet tot grote bouwkundige aanpassingen maar juist precieze, kleinere ingrepen.

Betrokkenen: corporaties, ontwikkelaars mantelzorgers, ouderenadviseurs
Organisatie: Platform31, KCWZ
Opdrachtgever: Ministeries van BZK en VWS
Programma: Langer thuis
Activiteiten: Handreiking, blog

Foto: Alex Schröder

Blog

In de zoektocht naar een geschikte woonomgeving voor mensen met dementie, is het belangrijk rekening te houden met de ervaringswereld van demente bewoners. Hoe ziet een huis eruit, dat als thuis aanvoelt?