Woningaanpassingen slim combineren

Hoe kunnen we ouderen ondersteunen die langer zelfstandig thuis willen blijven wonen? Wat kunnen zij zelf doen? De afgelopen jaren werkte Platform31 samen met Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg en MOVISIE aan diverse projecten om het wonen en de woningen van senioren toekomstbestendig te maken. De resultaten laten zien dat alle woningaanpassingsprojecten, domotica of de keuze nieuwbouw of aanbouw comfortabel moeten zijn voor oudere bewoners. Zij moeten letterlijk uit de voeten kunnen in hun eigen huis.

Langer thuis in eigen huis

Een comfortabele woning zonder hindernissen kan een belangrijke voorwaarde zijn voor ‘ageing in place’. De projectgroep ‘Langer thuis in eigen huis’ vroeg architecten en zorgspecialisten om slimme aanpassingen te bedenken voor bestaande woningen en de directe omgeving. Het online stalenboek voor levensloopbestendig wonen inspireert bewoners om met hun huis en woonomgeving aan de slag te gaan. Maar geeft ook ideeën aan gemeentes, wijkraden, zorgvoorzieners, ouderenbonden, woningcorporaties of ondernemers in de wijk om samen met bewoners verbeteringen aan te brengen voor de toekomst.

Meer infomatie: www.langerthuisineigenhuis.nl

Comfortabel wonen met dementie

Welke aanpassingen en hulpmiddelen in de woning en de woonomgeving zorgen ervoor dat demente ouderen comfortabel langer thuis kunnen blijven wonen? Resultaten van het kennis- en experimentenprogramma laten zien dat langer thuis wonen niet met een standaardpakket aan hulpmiddelen geregeld wordt. Familie, mantelzorgers, corporaties en andere zorgaanbieders moeten vooral met andere ogen naar het dagelijkse leven van een persoon met dementie in de eigen woning kijken. Deze handreiking helpt hen daarbij. Deze nieuwe blik leidt dan niet tot grote bouwkundige aanpassingen maar juist precieze, kleinere ingrepen.

Uitgelicht

Leaflet: Preventief investeren in woningaanpassen loont

Woningaanpassingen leveren geld op. Tussen de 1.700 en 9.500 euro per 65-plusser per jaar. Aan de andere kant zijn er ook investeringen nodig. De vraag is: kan de effectopbrengst vooraf worden gebruikt om woningaanpassingen te betalen?

Lees verder


Hoe te renoveren naar Nul-op-de-meter en Langer Thuis.

Platform31 en Energiesprong hebben de afgelopen tijd veel geleerd over hoe woningen geschikt te maken om er Duurzaam Thuis – oftewel Nul-op-de-meter & Langer Thuis – te blijven wonen. In deze publicatie: delen we die.

Lees verder