Welkom in ons buurthuis

Toegankelijkheid ontmoetingscentra voor mensen met een psychiatrische aandoening

Eenzaamheid is een groot maatschappelijk problemen dat landelijk hoog op de agenda staat. De cijfers zijn schrikbarend onder mensen met een psychiatrische aandoening: 81% voelt zich eenzaam, 40% zelfs zeer eenzaam. De transformatie binnen het sociaal domein en de ambulantisering van de GGZ bieden kansen om eenzaamheid bij deze doelgroep tegen te gaan. Met het project ‘Welkom in ons buurthuis’ wil Platform31 daar een bijdrage aan leveren door de toegankelijkheid van ontmoetingscentra in de wijk te verbeteren voor mensen met een psychiatrische aandoening.

Als gevolg van verschillende ontwikkelingen neemt het aantal mensen dat met een ernstig psychiatrische aandoening in de wijk woont toe (zie achtergrondartikel). Waar deze mensen voorheen in eigen voorzieningen werden opgevangen, dienen zij in toenemende mate gebruik te maken van algemene voorzieningen in de wijk. Deze voorzieningen sluiten echter niet (altijd) goed aan op hun behoeften: ze voelen zich er niet thuis, voelen zich niet welkom, herkennen zich niet in de aangeboden activiteiten of raken overprikkeld door de inrichting. Dit heeft tot gevolg dat mensen met een psychiatrische kwetsbaarheid niet snel gebruik maken van deze voorzieningen.

Schouw bij vier ontmoetingscentra

Dit roept de vraag op welke aandachtspunten er zijn in het zorgen voor een ‘Warm welkom’ voor deze groep in voorzieningen in de buurt: hoe kun je deze voorzieningen toegankelijker maken voor mensen met ernstige psychiatrische aandoening? Om deze vraag te beantwoorden bezoeken we vier ontmoetingscentra in de wijk om een schouw uit te voeren. Op elke locatie gaan we met mensen met een psychiatrische kwetsbaarheid in gesprek over wat er nodig is om ontmoetingscentra in de wijk tot een plezierige plek te maken. We voeren een open gesprek met de deelnemers waarbij we ingaan op onderwerpen als opzet en inrichting van de locatie, bejegening, sfeer, activiteiten en dergelijke. De uitkomsten koppelen we per locatie terug. Ook publiceren we een artikel over de locatie op onze website.

Resultaat: praktische tips en suggesties

Daarnaast halen we de rode lijnen uit de vier schouwen en leggen deze vast in een publicatie met concrete tips en suggesties voor andere initiatiefnemers van ontmoetingscentra in de wijk. De werkbladen die Platform31 tijdens de schouwen gebruikt, publiceren we zodat ook andere ontmoetingscentra zelf een schouw kunnen uitvoeren.

Vier schouwen

Inmiddels doen Weekendtref in Amersfoort, het Dorpscentrum Oegstgeest en het Kiemuur in Tilburg mee aan dit project.