Onderzoek GGZ: Inclusief en zelfstandig wonen in de wijk

Het onderzoek gaat over de praktijk van doorstromers Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang in zeven gemeenten. Welke druk ervaren gemeenten en corporaties op de woningmarkt sinds de komst van GGZ-doelgroepen en de mogelijkheden voor huisvesting? Wat is nodig is om tot een goede inbedding van zelfstandig wonende GGZ-cliënten in de buurt te komen en wat vragen GGZ-cliënten van de omgeving?

Betrokken: gemeenten, woningcorporaties en (zorg)aanbieders
Samenwerkingspartners: Platform31, KCWZ
Opdrachtgever: ministeries van BZK en VWS
Programma: Langer thuis in de buurt 2016-2017
Activiteiten: Onderzoek, eindrapport