Experiment GGZ

Het experiment verkent innovatieve aanpakken die het zelfstandig wonen van doorstromers uit Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang ondersteunen. Gemeenten en hun lokale partners verdiepen zich in:

  1. Inhoud en planning van de randvoorwaarden die in de wijk nodig zijn om zelfstandig wonen te ondersteunen, die zorgen voor een ‘zachte landing in de wijk’;
  2. Procesregie op integraal aanbod: samenwerking tussen gemeente, zorgaanbieder en woningcorporatie;
  3. Extra goedkope woningvoorraad.

Betrokken: gemeenten, corporaties
Samenwerkingspartners: Platform31, KCWZ
Klankbordgroep: VNG-Ondersteuningsprogramma Opvang en Bescherming, waarin Federatie Opvang, RIBW Alliantie, GGZ Nederland en vertegenwoordigers van cliëntenorganisaties participeren
Opdrachtgever: ministeries van BZK en VWS
Programma: Langer thuis in de buurt 2016-2017
Activiteiten: experiment, bijeenkomsten, eindrapport met handreiking voor gemeenten, corporaties en zorgorganisatie

GGZ grijs
Foto: Alex Schröder

Koplopers gezocht

In navolging van een studie in zeven gemeenten starten Platform31 en het kenniscentrum Wonen en Zorg Aedes-Actiz het experiment Weer thuis in de wijk, waarin tien koploperduo’s deze hindernissen proberen weg te nemen. Doet u mee?