Projectopzet

Weer thuis: meerpartijensamenwerking

Om mensen met beperkingen thuis zo goed mogelijk te ondersteunen is samenwerking nodig tussen burgers, gemeente, corporatie, zorg- en welzijnsondernemers: een meerpartijensamenwerking. Kenmerk van deze samenwerking is dat geen van de partijen het voor het zeggen heeft. Het netwerk bepaalt met elkaar de inhoud van de agenda en de spelregels hoe zij aan de slag zijn. Van inhoudelijk gedreven medewerkers worden steeds vaker competenties op samenwerking gevraagd. In de sessies werken we met elkaar aan deze vaardigheden, competenties en inzichten in opgavegericht samenwerken.

Als onderdeel van het landelijke actieprogramma Weer Thuis! organiseert Platform31 voor professionals leeractiviteiten op het thema samenwerken met meerdere partijen. We gaan aan de slag met vragen als:

  • Hoe zorg je voor een gezamenlijke opgave?
  • Hoe beïnvloed je een goede samenwerking?
  • Welke fasering kan je verwachten of ontwikkelen?
  • Welke interventies zijn mogelijk als de samenwerking niet goed loopt?

Werkatelier

In het landelijke werkatelier kunnen regionale en lokale werkzame professionals leren over het bouwen aan een goede samenwerking en wat zij daar zelf aan kunnen doen. Met ervaren procesexperts analyseren deelnemers de eigen samenwerking en bespreken zij met elkaar hun knelpunten en dilemma’s. Het landelijke werkatelier bestaat uit drie plenaire bijeenkomsten.

Praktijklabs

De praktijklabs zijn een ‘training on the job’. Met een ervaren procesbegeleider gaat de professional in de eigen beroepspraktijk aan de slag. Bijeenkomsten worden voorbereid en geëvalueerd. De ervaringen worden besproken in het landelijke werkatelier. Deze regionale praktijklabs worden in overleg met samenwerkende partijen georganiseerd tussen de zomer van 2019 en de zomer van 2020.

Logo Meerpartijensamenwerking weer thuis