Praktijklabs voorbeelden

Weer thuis: meerpartijensamenwerking

Als onderdeel van het landelijke actieprogramma Weer Thuis! organiseert Platform31 leeractiviteiten voor de deelnemende professionals. In een eerder experiment volgde Platform31 twaalf samenwerkingsverbanden van woningcorporatie, zorgaanbieder en gemeente. Deze ervaringen vormen de input voor deze activiteiten. We gaan aan de slag met vragen als:

  • Hoe zorg je voor een gezamenlijke opgave?
  • Hoe beïnvloed je een goede samenwerking?
  • Welke fasering kan je verwachten of ontwikkelen?
  • Welke interventies zijn mogelijk als de samenwerking niet goed loopt?

Praktijklabs

Voor wie?
De praktijklabs zijn bedoeld om samen met de procesregisseur van de regionale samenwerking en de professionals die verantwoordelijk zijn voor de organisatie van de meerpartijensamenwerking voor de uitstroom uit Beschermd Wonen of Maatschappelijke Opvang aan de slag te gaan met de eigen samenwerkingspraktijk. Dit kunnen zijn beleidsadviseurs, projectleiders of procesregisseurs uit verschillende organisaties.

Wat gaat u doen?
De praktijklabs zijn een ‘training on the job’. Met een ervaren procesbegeleider gaat de professional in de eigen beroepspraktijk aan de slag. Bijeenkomsten worden voorbereid en geëvalueerd. De ervaringen worden besproken in het landelijke werkatelier.

Wanneer?
Deze regionale praktijklabs worden in overleg met samenwerkende partijen georganiseerd gedurende de zomer 2019 tot en met de zomer 2020.

Logo Meerpartijensamenwerking weer thuis