Landelijk werkatelier

Weer thuis: meerpartijensamenwerking

Als onderdeel van het landelijke actieprogramma Weer Thuis! organiseert Platform31 leeractiviteiten voor de deelnemende professionals. In een eerder experiment volgde Platform31 twaalf samenwerkingsverbanden van woningcorporatie, zorgaanbieder en gemeente. Deze ervaringen vormen de input voor deze activiteiten. We gaan aan de slag met vragen als:

  • Hoe zorg je voor een gezamenlijke opgave?
  • Hoe beïnvloed je een goede samenwerking?
  • Welke fasering kan je verwachten of ontwikkelen?
  • Welke interventies zijn mogelijk als de samenwerking niet goed loopt?

Werkatelier

Voor wie?
Het werkatelier is in eerste instantie bedoeld voor procesregisseurs van de regio’s die worden ondersteund door het landelijke actieprogramma Weer Thuis!. Bij open plaatsen kunnen procesregisseurs uit andere regio’s deelnemen.

Wat gaat u doen?
U kunt leren over het bouwen aan een goede samenwerking en wat u daar zelf aan kunnen doen. Met ervaren procesexperts analyseert u de eigen samenwerking en bespreekt u met elkaar uw knelpunten en dilemma’s.

Wanneer?
Het landelijke werkatelier bestaat uit drie plenaire bijeenkomsten :

  • Dinsdag 24 september 2019
  • Online webinar 13 en 18 mei 2020
  • 3e datum volgt (najaar 2020)