Innovatiethema Bouwen aan een samenwerking

Weer thuis: meerpartijensamenwerking

De uitstroom uit het beschermd wonen naar zelfstandig wonen verloopt niet volgens wens. Aanvankelijk was de analyse van de betrokken partijen dat het tekort aan betaalbare woningen de uitstroom belemmerde. Inmiddels is duidelijk geworden ‒ op basis van het actieprogramma Weer Thuis! 2017/2018 en het experimentprogramma GGZ Weer thuis in de wijk 2016-2017 ‒ dat naast betaalbare woningen ook aan andere randvoorwaarden moet worden voldaan. Zorgdragen voor sociale inbedding en opzetten van een steunstructuur in de wijk, blijken voor uitstromers eveneens van belang voor een goede landing.

Op basis van de praktijk van de experimentdeelnemers concludeerde Platform31 dat het noodzakelijk is samenwerking te organiseren tussen gemeente, GGZ-zorgondernemers, woningcorporaties en cliëntenorganisaties om dit zogeheten integrale aanbod en integrale proces voor uitstromers te realiseren. Niet alleen op het niveau van de cliënt, maar ook in het domein van de leefomgeving en binnen de institutionele context. In 2017 en 2018 verkenden we met acht regio’s deze samenwerkingsvraagstukken. Onderstaand delen we de inzichten uit deze reeks:

De gemeenschappelijke opgave van uitstroning en haar deelopgaven
De gemeenschappelijke opgave van uitstroning en haar deelopgaven

Samenwerking op drie domeinen

Op basis van de ervaringen in het experiment Weer thuis in de wijk! constateren Manon Caluwé en Edwin Kaats dat in de regio’s afstemming nodig is op drie domeinen: het institutionele (bestuurlijke) domein waar middelen, capaciteiten en mandaten worden geregeld; het casusdomein waar individuele cliënten door professionals en andere betrokkenen worden ondersteund; en het domein van de leefomgeving waar wordt gewerkt aan een bevorderende sociale gemeenschap en fysieke wijkomgeving. Lezen over de betekenis van de bouwstenen bij de uitstroom van Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang?

Opgavegericht werken

Het belangrijkste uitgangspunt van een samenwerking is dat het netwerk een gezamenlijke opgave heeft. “Ze gaan ergens voor.” De opgave levert het bestaansrecht van de samenwerking. Vaak wordt de opgave wel verwoord als een visie, een probleem, een doel. De organisatie van de samenwerking is afgeleid van deze opgave.

Procesfasering: inhoud, procedure en relatie

Een samenwerking bestaat uit gelijktijdige processen: het inhoudelijke en het sociale proces. Een goede procesregisseur houdt deze processen beide in de gaten. Zien welke stappen je kunt zetten daar biedt de ideale bocht van Frans Grobbe hulp bij. Over hoe de samenwerking tussen organisaties idealiter werkt en wat de macht van emoties doet in het publieke domein zijn de volgende artikelen beschikbaar:

Analyseer hoe staan we ervoor met onze samenwerking

Heb je een goede samenwerking opgebouwd? Of loopt het niet lekker en weet je niet goed wat er aan de hand is? Door Common Eye is een infographic ontwikkeld met de bouwstenen van een meerpartijensamenwerking. Met behulp van de werkbladen kun je de eigen samenwerking analyseren om te achterhalen waar het aan schort en wat je kunt doen.

Condities voor kansrijk samenwerken

De Caluwé presenteert een samenwerkingsmodel met een vijftal bouwstenen: ambitie, belangen, relatie, organisatie en proces. Om een effectieve en passende samenwerking te realiseren, is bouwen aan elk van deze onderdelen van belang. Daarbij geeft ze wel een waarschuwing vooraf: “Wees je bewust, je kunt in vijf minuten meer beloven dan je in je hele leven waar kunt maken.” De ambities liggen vaak erg hoog, maar zijn niet altijd meteen uitvoerbaar. In deze film legt Manon de Caluwé uit welke condities nodig zijn voor een kansrijke samenwerking.

Kijkglas
Bron: Kaats, E. & Opheij, W. (2012). Leren samenwerken tussen organisaties. Vakmedianet. (klik voor vergroting)
Logo Meerpartijensamenwerking weer thuis