Weer Thuis: meerpartijensamenwerking

Programma Wonen en zorg

Om mensen vanuit Beschermd Wonen en de Maatschappelijk Opvang (weer) succesvol thuis te laten wonen zijn veel verschillende partijen nodig. De opgave, het probleem of de urgentie brengt mensen en organisaties bij elkaar. Maar hoe voorkom je dat mensen en organisaties langs elkaar heen werken? Samen met de partners uit het landelijke actieprogramma ‘Weer Thuis!’ wordt gewerkt aan het stimuleren van een goede samenwerking. Hoe doe je dat en welke bouwstenen heb je hiervoor nodig?

Tijdens landelijke werkateliers komen de professionals die verantwoordelijk zijn voor de organisatie van de samenwerking bij elkaar om deze samenwerking vorm te geven. Dit gebeurt onder andere door kennis en ervaring te delen. In regionale praktijklabs is aandacht voor de vertaling hiervan naar de beroepspraktijk. Interesse? Op deze pagina’s vindt u meer informatie over meerpartijensamenwerking.

Op de hoogte blijven van dit project? Meld u dan aan voor onze Update wonen en zorg.

In deze video krijgt u een toelichting van Manon de Caluwé op de vijf bouwstenen voor een effectieve samenwerking. Leren over het ontwerp van samenwerking? Lees de handreiking Kansrijk Samenwerken.

Frans Grobbe, procesbegeleider en expert op dit thema legt uit waarom goede werkrelaties belangrijk zijn in meerpartijensamenwerking. Lees het artikel Voortgang in meerpartijensamenwerking door goede werkrelaties.