Weer Thuis

Programma Wonen en zorg

Platform31 werkt aan het verbeteren van het aanbod wonen met zorg voor mensen met een psychische kwetsbaarheid. Een deel van hen voelt zich eenzaam, heeft weinig om handen overdag en krijgt soms niet de benodigde zorg. Welke woonvormen voor mensen met een psychische kwetsbaarheid zijn er, op welke behoeften hebben we nog geen antwoord, en hoe kan daar vanuit wonen en wijkvoorzieningen in worden voorzien? Samen met gemeenten, woningcorporaties en BWMO-organisaties werkt Platform31 aan nieuwe praktijken, die een antwoord vormen op de gestelde vragen.

Op de hoogte blijven van dit project? Meld u dan aan voor onze Update wonen en zorg.

GGZ grijs

Zie ook eerdere projecten:

Meer geschikte en betaalbare woningen realiseren

Hoe kunnen we zorgen voor meer geschikte en betaalbare woningen en kamers voor jongvolwassenen in een kwetsbare positie? Met een aantal partners is dit vraagstuk vanuit verschillende invalshoeken besproken tijdens het webinar ‘Wonen en zorg voor jongvolwassenen in een kwetsbare positie’ op 14 november 2019.

Lees verder