Weer Thuis

Programma Wonen en zorg

In 2019 en 2020 werkt Platform31 aan het verbeteren van het aanbod wonen met zorg voor mensen met een psychische kwetsbaarheid. Een deel van hen voelt zich eenzaam, heeft weinig om handen overdag en krijgt soms niet de benodigde zorg. Welke woonvormen voor mensen met een psychische kwetsbaarheid zijn er, op welke behoeften hebben we nog geen antwoord, en hoe kan daar vanuit wonen en wijkvoorzieningen in worden voorzien? Samen met de experimentpartners Breda, Gooi-Vechtstreek, ’s-Hertogenbosch, Utrecht en Venlo werkt Platform31 aan nieuwe praktijken, die een antwoord vormen op de gestelde vragen.

Op de hoogte blijven van dit project? Meld u dan aan voor onze Update wonen en zorg.

GGZ grijs

Meer geschikte en betaalbare woningen realiseren

Hoe kunnen we zorgen voor meer geschikte en betaalbare woningen en kamers voor jongvolwassenen in een kwetsbare positie? Met een aantal partners is dit vraagstuk vanuit verschillende invalshoeken besproken tijdens het webinar ‘Wonen en zorg voor jongvolwassenen in een kwetsbare positie’ op 14 november.

Lees verder

Overlast in de wijk

Het aantal mensen met een zorg- of begeleidingsvraag in het vastgoed van corporaties neemt toe. Hierbij volstaat het niet langer om een melding te doen bij het sociaal wijkteam of een huisuitzettingsprocedure in gang te zetten. Nieuwe interventies zijn nodig om overlast te verminderen en zo mogelijk te voorkomen.

Lees verder

Welkom in ons buurthuis

Eenzaamheid is een groot maatschappelijk problemen dat landelijk hoog op de agenda staat. De cijfers zijn schrikbarend onder mensen met een psychiatrische aandoening. De transformatie binnen het sociaal domein en de ambulantisering van de GGZ bieden kansen om eenzaamheid bij deze doelgroep tegen te gaan. Met het project ‘Welkom in ons buurthuis’ wil Platform31 daar een bijdrage aan leveren door de toegankelijkheid van ontmoetingscentra in de wijk te verbeteren voor mensen met een psychiatrische aandoening.

Lees verder