Gebiedsgerichte aanpak wonen, welzijn en zorg

Nu ouderen en mensen met beperkingen langer thuis blijven wonen, moeten wonen, welzijn en zorg in wijken en dorpen goed geregeld zijn. Breda, Rotterdam en Tilburg – met jarenlange ervaring in gebiedsgerichte afstemming van wonen, welzijn en zorg, hebben hun aanpak en methoden ter inspiratie en lering voor collega-gemeenten uiteen gezet. In twee leerkringen is door gemeenten gewerkt aan een logisch gebiedsgericht aanbod. Zij gingen in op: de opgave en het gewenste collectief arrangement, sturingsmodellen governance, instrumenten voor gebiedsgericht werken, samenwerking: intern en extern.