Aanpak experiment Stimuleren doorstroming van senioren op de woningmarkt

Van senioren wordt verwacht dat zij langer zelfstandig thuis wonen. Niet elke woning is hiervoor geschikt. Vaak passen senioren hun huidige woning aan zodat zij hier kunnen blijven wonen wanneer gezondheidsproblemen optreden. Een alternatief is verhuizen naar een geschikte woning én woonomgeving: doorstroming. Deze laatste optie draagt bij aan het passender wonen van senioren én aan het verminderen van de woningmarktproblematiek. Het zorgt ervoor dat er grote en onderbenutte eengezinswoningen vrijkomen voor gezinnen. Daarmee worden de verhuisketens verlengd. Dit lost de schaarste op de woningmarkt niet op, maar draagt wel bij aan een evenwichtigere verdeling. 

Opzet experiment 

In het experiment ‘Stimuleren doorstroming van senioren op de woningmarkt’ werkt Platform31 in 2021-2022 met partijen uit de praktijk aan een gestructureerde aanpak van doorstroming. We organiseren een aantal (online) bijeenkomsten waarin reflectie op elkaars praktijk centraal staat. De deelnemers en – waar nodig – andere experts brengen hun aanpak en praktijkervaringen in en gaan ze daarover met elkaar in gesprek.  

In het experiment diepen ze samen de volgende onderwerpen uit:  

  • Samen naar beter: Hoe kom je samen tot integraal beleid, dat op elkaar aansluit en elkaars werkzaamheden versterkt?
  • Zicht op de opgave: Welke indicatoren zijn relevant om te registeren, wie legt deze vast en hoe voer je gezamenlijk een analyse uit? Dit moet leiden tot een basale monitor op basis waarvan de deelnemers hun vorderingen kunnen meten en gericht interventies kunnen inzetten.
  • Vergeet het gedrag niet: Senioren verhuizen niet zomaar. Hoe kun je als partijen individueel en gezamenlijk rekening houden met het gedrag van mensen, zodat ingezette maatregelen ook effectief zijn. Naast kennis over gedrag gaan we ook in op het betrekken van senioren bij beleid en maatregelen gericht op doorstroming.
  • Werk in uitvoering: Welke instrumenten zetten de partijen in, hoe matchen deze met de opgave en welke vervolgstappen zijn dan nodig?

Deelnemers

Aan het experiment nemen (in verschillende samenstellingen) samenwerkingsverbanden tussen gemeenten, corporaties, zorgaanbieders, provincies en marktpartijen deel. Deze organisaties zijn allemaal al (wat) verder in hun samenwerking, het toepassen van nieuwe interventies, het gebruik van data rondom doorstroming en/of streven naar een aanpak die rekening houdt met het gedrag.

ikoon-Stimuleren-doorstroming-senioren-woningmarkt
Elderburen-eerste-sleutel
Nieuwe bewoners Elderburen in Arnhem, Portaal