Op de hoogte blijven van dit project? Meld u dan aan voor de Update Wonen en zorg:

* Verplicht
Deze nieuwsbrief verschijnt 6x per jaar.

Stimuleren doorstroming van senioren op de woningmarkt 

Doorstroming van senioren op de woningmarkt is zeer gewenst. Maar hoe kun je ervoor zorgen dat dat proces op gang komt? Hoe krijg je de senioren in beweging? Hoe houd je zicht op de voortgang? Dat lukt alleen als de betrokken partijen samenwerken. Niet alleen senioren hebben belang bij doorstroming. Het zorgt ook voor nieuwe kansen voor andere doelgroepen op de oververhitte woningmarkt.

Platform31 werkt met samenwerkingsverbanden van gemeenten, corporaties, maatschappelijke initiatieven en marktpartijen aan het versterken van lokaal en regionaal doorstromingsbeleid. Het streven is door opgavegericht samen te werken de verhuisketens te verlengen en zo meer huishoudens een passende woning te bieden.  

Elderburen-eerste-sleutel
Nieuwe bewoners Elderburen in Arnhem, Portaal