Op de hoogte blijven van dit project? Meld u dan aan voor de Update Wonen en zorg:

* Verplicht
Deze nieuwsbrief verschijnt 6x per jaar.

Stimuleren doorstroming van senioren op de woningmarkt 

Hoe kunnen samenwerkingsverbanden samen aan de slag gaan om doorstroming te stimuleren?

Schaarste aan woningen zorgt voor een toenemende druk op de woningmarkt. Naast het bouwen van nieuwe woningen zijn er andere oplossingen nodig. Het stimuleren van doorstroming van senioren op de woningmarkt kan een deel van de oplossing zijn. De woningen die zij achterlaten, komen hierdoor beschikbaar voor anderen. Dit lost de schaarste niet op, maar draagt wel bij aan een evenwichtigere verdeling.

In 2021-2022 werkt Platform31 samen met samenwerkingsverbanden van gemeenten, corporaties, maatschappelijke initiatieven en marktpartijen aan het versterken van lokaal en regionaal doorstromingsbeleid. Het streven is door opgavegericht samen te werken de verhuisketens te verlengen en zo meer huishoudens een passende woning te bieden.  

Projectopzet 

In dit experiment gaat Platform31 samen met partijen uit de praktijk aan de slag om tot een gestructureerde aanpak van doorstroming te komen. Gedurende een jaar werken we samen met de deelnemers een aantal thema’s uit, zoals opgavegericht werken, gebruik van data en het inspelen op het gedrag van senioren. Platform31 organiseert een aantal (online) bijeenkomsten waarin reflectie op elkaars praktijk centraal staat. Tijdens de bijeenkomsten brengen de deelnemers hun aanpak in en gaan we daarover met elkaar in gesprek. Platform31 zorgt voor een inhoudelijke opbouw van de verschillende sessies. Zo nodig vragen we experts voor een bijdrage hieraan of nodigen we professionals uit iets te vertellen over hun praktijkcases. 

Voorlopige thematische indeling van de (online) sessies:

 1. Startbijeenkomst (Woensdag 15 september | 10.30 – 12.00 uur)
 2. Samen naar beter (Donderdag 14 oktober | 09.30 – 12.30 uur):
  Hoe kom je samen tot integraal beleid, dat op elkaar aansluit en elkaars werkzaamheden versterkt?
 3. Zicht op de opgave (Donderdag 18 november | 09.30 – 12.30 uur):
  Welke indicatoren zijn relevant om te registeren, wie legt deze vast en hoe voer je gezamenlijk een analyse uit? De bijeenkomst moet leiden tot een basale monitor op basis waarvan de deelnemers hun vorderingen kunnen meten en gericht interventies kunnen inzetten.
 4. Werk in uitvoering (Donderdag 20 januari | 09.30 – 12.30 uur):
  Welke instrumenten zetten de partijen in, hoe matchen deze met de opgave en welke vervolgstappen zijn dan nodig?
 5. Vergeet het gedrag niet (Donderdag 10 maart | 09.30 – 12.30 uur):
  Senioren verhuizen niet zomaar. Hoe kun je als partijen individuele en gezamenlijk rekening houden met het gedrag van mensen, zodat ingezette maatregelen ook effectief zijn. Naast kennis over gedrag gaan we ook in op het betrekken van senioren bij beleid en maatregelen gericht op doorstroming.
 6. Eindbijeenkomst (Donderdag 19 mei | 09.30 – 12.30 uur)

Voor wie? 

Het experiment is bedoeld voor gemeenten, corporaties, relevante marktpartijen, sociaal ondernemers en/of burgerinitiatieven die samen werken aan het laten doorstromen van senioren op de woningmarkt. We zoeken organisaties die al (wat) verder zijn in hun samenwerking op dit vlak, nieuwe interventies toepassen, veel gebruik maken van data rondom doorstroming en/of streven naar een aanpak die rekening houdt met het gedrag van mensen. Samenwerking staat centraal: per aanmelding dienen er daarom uit minimaal twee verschillende organisaties iemand deel te nemen, per (formeel/informeel) samenwerkingsverband kunnen er maximaal 5 personen worden aangemeld. Deze personen dienen op beleidsmatig niveau actief te zijn.

Aanmelden

Klik hier voor meer informatie en aanmelding.

ikoon-Stimuleren-doorstroming-senioren-woningmarkt
doorstroming-senioren