Projectopzet

Renoveren met aandacht voor kwetsbare huurders

Dit project is gericht op woningcorporaties die te maken hebben met zeer kwetsbare huurders en zoekende zijn in de wijze waarop ze deze huurders beter kunnen betrekken en ondersteunen tijdens renovatietrajecten.

Aanpak

We starten dit project door de werkwijzen van woningcorporaties rondom renovatietrajecten in kaart te brengen. We zoomen daarbij in op welke functionarissen welke verantwoordelijkheden hebben binnen de trajecten, hoe de communicatie met huurders verloopt en welke maatschappelijke partijen eventueel betrokken zijn. We analyseren de verschillende werkwijzen en perspectieven om inzicht te verkrijgen in mogelijke succesfactoren.

Ook organiseren we bijeenkomsten voor corporatiemedewerkers, waarbij reflectie op elkaars praktijk en het delen van kennis en advies vanuit Platform31 en externe experts centraal staat. Daarnaast worden corporaties gestimuleerd om de nieuwe opgedane kennis toe te passen in hun praktijk, zodat gezamenlijk geleerd kan worden van de opbrengsten ervan.

Uiteindelijk bieden we praktische handvatten en voorbeelden, daarmee krijgen corporaties meer grip op eventueel weerstand en het onvermogen dat bij huurders speelt. De uitkomsten zijn specifiek gericht op het organiseren en uitvoeren van renovatietrajecten maar kunnen ook breder door corporaties worden gebruikt binnen hun dienstverlening.

Brede blik

In het project halen we inspiratie niet alleen uit renovatietrajecten, we kijken ook naar andere terreinen waarbinnen corporaties hun huurders bereiken en weerstand wegnemen. Denk aan het verbeteren van incassoprocedures om huurachterstanden te voorkomen, de aanpak van de aardbevingsproblematiek in Groningen, het omgaan met huurders die overlast veroorzaken in de wijk of het treffen van maatregelen vanwege corona. Ervaringen uit deze processen en procedures vertalen we naar de relevante aandachtspunten rondom renovatietrajecten.

icoon-renoveren-met-aandacht-voor-kwetsbare-huurders