Schrijf u in voor de Update Wonen en zorg en blijf op de hoogte:

* Verplicht
Deze nieuwsbrief verschijnt 6x per jaar.

Deel deze pagina via:

Praktijkonderzoek intermediaire verhuur

Platform31 voert momenteel een onderzoek uit onder Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang (BWMO)- en zorgorganisaties, woningcorporaties en gemeenten naar intermediaire verhuur (woningcorporaties en gemeenten). Hiermee wil Platform31 meer inzicht krijgen in de dagelijkse praktijk van intermediaire verhuur. De uitkomsten zijn naar verwachting in juli bekend.

Woningcorporaties zorgen voor betaalbare woningen, ook voor mensen die niet volledig zelfstandig kunnen wonen. Ze werken daarvoor samen met zorgorganisaties, zoals organisaties voor ouderenzorg en Maatschappelijke opvang en Beschermd wonen (BWMO)-organisaties. Die zijn verantwoordelijk voor de zorg en begeleiding. Dit kan op verschillende manieren worden georganiseerd. Zo kan de zorg / begeleiding onafhankelijk van de woning worden geboden, maar er kan ook een zorgovereenkomst aan de verhuurovereenkomst worden gekoppeld. Intermediaire verhuur gaat nog een stap verder. Hierbij verhuren woningcorporaties woningen aan zorgorganisaties, die het op hun beurt weer verhuren aan hun cliënten. Dit praktijkonderzoek is specifiek gericht op intermediaire verhuur door BWMO organisaties.

Er zijn signalen dat intermediaire verhuur steeds vaker voorkomt – in verschillende vormen. Ook lijkt het erop dat intermediaire verhuur niet altijd zonder problemen verloopt. Zo lijken er nog onduidelijkheden te zijn over taken en verantwoordelijkheden van de betrokken partijen, met een onevenwichtige verdeling van financiële en andere risico’s tot gevolg. Voor zowel woningcorporaties en BWMO-organisaties is het vaak zoeken naar een goede balans in de samenwerking. De uitkomsten van ons praktijkonderzoek bieden onder andere hier meer inzicht in.

zelfstandig-wonen-1