Overlast in de wijk

Preventieve aanpakken van en met corporaties

In de afgelopen jaren stijgt het aantal overlastmeldingen bij corporaties en zien zij dat de leefbaarheid in verschillende complexen onder druk staat. Het aantal mensen met een zorg- of begeleidingsvraag in het vastgoed van corporaties neemt toe. Hierbij volstaat het niet langer om een melding te doen bij het sociaal wijkteam of een huisuitzettingsprocedure in gang te zetten. Nieuwe interventies zijn nodig om overlast te verminderen en zo mogelijk te voorkomen.

Verschillende corporaties ontplooien al vernieuwende initiatieven, gericht op het verminderen van overlast van mensen met verward gedrag in het eigen vastgoed. Samen met deze corporaties gaan Platform31, Aedes en Moadvies aan de slag om een praktijkgericht overzicht te maken van nieuwe interventies, maatregelen en/of samenwerkingsafspraken. We bouwen hierbij voort op:

Naast een verkenning van initiatieven bestaat dit project uit een denktank en leertraject voor corporaties en hun samenwerkingspartners. Tijdens drie bijeenkomsten werken we een onderwerp met presentaties van en reflectie op vernieuwende initiatieven en interactieve werkvormen, waarin ruimte is om met de eigen situatie aan de slag te gaan.

De volgende drie thema’s staan centraal bij de bijeenkomsten:

  • Op 25 september 2018 gaan we in op monitoring en signalering: hoe kunnen data en signalen van verward gedrag helpen om overlast te voorkomen?
  • Op 30 oktober 2018 staat preventie en draagkracht in de wijk centraal: welke preventieve activiteiten kun je als corporatie treffen en in hoeverre kun je de wijk daarbij betrekken?
  • Op 29 november 2018 gaan we aan de slag met samenwerking in de wijk, waarbij we zowel aandacht hebben voor onderlinge samenwerking tussen professionals als met wijkbewoners.

Aan het traject kunnen maximaal 12 corporaties deelnemen. Omdat we tijdens het traject kennis met elkaar opbouwen is het belangrijk dat de deelnemers (of in toerbeurt samen met een collega) aan alle drie de bijeenkomsten deelnemen. Inschrijven voor één van de bijeenkomsten is niet mogelijk.

Resultaat

Het project resulteert in een kennisdossier dat wij online beschikbaar stellen. Dit dossier bestaat uit een praktijkgericht overzicht van nieuwe interventies, maatregelen en/of samenwerkingsafspraken. Daarnaast leggen we de uitkomsten van het denktank- en leertraject vast en publiceren deze via online artikelen. Het project loopt tot eind 2018.

foto Alex Schröder
foto Alex Schröder