Meer informatie

Wilt u meer weten over het kennis- en leertraject Woonzorgvisie? Kijk dan hier.

Platform31 voert het kennis- en leertraject Woonzorgvisie uit met bijdragen van:

bzk-vws

Oriëntatiebijeenkomsten kennis- en leertraject Woonzorgvisie

In 2021 organiseert Platform31 een kennis- en leertraject woonzorgvisie voor gemeenten. Dit biedt gemeenten ondersteuning bij het proces om van analyse tot visie te komen. Klik hier voor de opzet van het programma. Voorafgaand aan het kennis- en leertraject organiseert Platform31 drie oriëntatiebijeenkomsten.

Mocht u vragen hebben over het kennis- en leertraject woonzorgvisie, dan kunt u zich aanmelden voor één van deze oriëntatiebijeenkomsten. Tijdens deze bijeenkomst presenteren wij u het programma en kunt u uw vragen stellen.

Aanmelden voor de oriëntatiebijeenkomst

  • Dinsdag 23 februari, 9.30 – 10.30 uur: aanmelden

Achtergrond Kennis- en leertraject Woonzorgvisie

Tweederde van de gemeenten heeft volgens de Taskforce Wonen en Zorg geen woonzorganalyse uitgevoerd. Zij hebben hierdoor onvoldoende zicht op hoeveel mensen behoefte hebben aan zorg of ondersteuning, wat eventuele verschillen zijn tussen wijken en welk aanbod er eventueel extra nodig is. Deze analyse is nodig om gericht te kunnen sturen op wonen, zorg en welzijn én vormt de basis voor een woonzorgvisie.

Pictos langer thuis
811 0874
Foto: Alex Schröder