Platform31 voert het onderzoek ‘Organiseren van wonen voor mensen met een fysieke beperking’ uit met bijdragen van:

Logo Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Schrijf u in voor de Update Wonen en zorg en blijf op de hoogte:

* Verplicht
Deze nieuwsbrief verschijnt 6x per jaar.

Deel deze pagina via:

Organiseren van wonen voor mensen met een fysieke beperking

Platform31 doet onderzoek naar het organiseren van wonen voor mensen met een beperking. We vragen gemeenten, woningcorporaties en andere organisaties (bijvoorbeeld ouderinitiatieven) hoe zij zich inzetten om voldoende geschikte woningen voor mensen met een beperking te organiseren.

In Nederland is veel aandacht voor de huisvesting van kwetsbare senioren en mensen met een psychische kwetsbaarheid. Voor de huisvesting van mensen met een chronische ziekte, een zintuiglijke, lichamelijke of meervoudige beperking is vaak minder aandacht. Onderzoek laat zien dat er een grote variatie aan woonbehoeften en -wensen is binnen deze groep mensen. Maar hoe kunnen gemeenten, woningcorporaties, marktpartijen en burgerinitiatieven bijdragen aan voldoende en geschikte woningen voor mensen met een beperking? Welke mogelijkheden zijn er om een bestaande woning aan te passen en wie betaalt dat? Hoe vindt toewijzing van (aangepaste) woningen plaats? Is er sprake van keuzevrijheid? En hoe wordt oog gehouden voor eigen regie van de doelgroep?

Het onderzoek

In het onderzoek belichten we zes praktijkvoorbeelden en gaan we in gesprek met onder andere gemeenten, woningcorporaties en lokale cliëntenbehartigers. Zo krijgen we inzicht in het lokale beleid, de praktijk en ervaringen rondom het organiseren van woningen voor mensen met een beperking. Welke lessen zijn er geleerd? Dit voorjaar volgt een brede (online) bijeenkomst en een publicatie.

Wonen met een beperking wheelchair-4482537 1920 pixabay

Relevante bijeenkomst

Op donderdag 16 september organiseert Platform31 een online bijeenkomst naar aanleiding van de uitkomsten van het onderzoek naar organiseren van wonen voor mensen met een fysieke beperking. Heeft u interesse? Meldt u dan hier aan.