Landelijk actieprogramma Weer Thuis!

Met het actieprogramma Weer Thuis! willen de samenwerkingsorganisaties Aedes, VNG, Federatie Opvang, GGZ Nederland, Leger des Heils, RIBW Alliantie, de uitstroom uit het Beschermd Wonen en de Maatschappelijke Opvang versnellen. Het actieprogramma is gericht op de ondersteuning van de regionale samenwerking in acht regio’s. De komende twee jaren zullen nogmaals 10 regio’s worden ondersteund.

Begin 2017 startte het actieprogramma Weer Thuis!. Acht corporaties, gemeenten en opvanginstellingen gingen aan de slag om mensen uit de maatschappelijke opvang of beschermd wonen te laten doorstromen naar een zelfstandige woning met voldoende begeleiding. In bijna alle regio’s werden afspraken gemaakt over het aantal te reserveren woningen, de spreiding ervan en de begeleiding die nodig is. Daarnaast kwamen er procesafspraken over het oplossen van knelpunten, zoals bijvoorbeeld overlast, oude (huur)schulden en het voorkomen van nieuwe schulden. Die afspraken vormen een goede basis om te zorgen dat een huurder uit de opvang zijn plek terugvindt in de samenleving. Dat is goed voor de persoon in kwestie en voor de omwonenden.

Meerjarenagenda beschermd wonen en maatschappelijke opvang

Het actieprogramma Weer Thuis! is een initiatief van Aedes, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), het Leger des Heils en de Federatie Opvang (mede namens RIBW Alliantie en GGZ Nederland). Het programma volgde op het adviesrapport Van beschermd wonen naar een beschermd thuis van de commissie-Dannenberg. Weer Thuis! wordt nu onderdeel van de Meerjarenagenda beschermd wonen en maatschappelijke opvang van het kabinet-Rutte III.

Platform31 voert in samenwerking met het landelijk actieprogramma Weer Thuis! diverse projecten uit: