Programma Langer Thuis

Komende tien jaar verdubbelt het aantal tachtigplussers waarvan een deel kwetsbaar wordt. Om deze groeiende groep thuiswonende ouderen te ondersteunen, is het ministerie van VWS het programma Langer Thuis gestart. In drie actielijnen (integrale ouderenzorg, informele zorg, geschikte woningen voor ouderen) stimuleert en ontwikkelt het programma goede voorbeelden en jaagt innovatie aan. De derde actielijn is gericht op meer woningen en woonvarianten voor ouderen. Gemeenten en hun samenwerkingspartijen die aan de slag gaan kunnen ondersteuning krijgen door:

  • De Taskforce wonen en zorg;
  • Het ondersteuningsteam wonen en zorg;
  • Kennisontwikkeling binnen het innovatieprogramma Langer Thuis in de inclusieve wijk door Platform31.

Klik hier voor alle activiteiten.

Wat is de Taskforce Wonen en Zorg

Om nu voldoende woningen te bouwen en te verbouwen en nieuwe woonvormen te ontwikkelen, roept de Taskforce Wonen en Zorg op tot actie. De Taskforce is een initiatief van VNG, Actiz, Aedes, ministeries van VWS en BZK.

De Taskforce, vraagt alle gemeenten en hun samenwerkingspartners onderzoek te doen en gezamenlijk een aanpak te ontwikkelen. Want stelt de Taskforce, Nederland is op dit moment niet in staat om de groeiende groep ouderen of andere kwetsbare doelgroepen voldoende te faciliteren in hun (toekomstige) woon- en zorgbehoeften. Er gaapt een groot gat tussen zelfstandig wonen en het verpleeghuis. De Taskforce wil bereiken dat binnen twee jaar in alle gemeenten een concrete analyse is vertaald in een woonzorgvisie, vervolgens zijn omgezet prestatieafspraken wonen, zorg en leefbaarheid en in komende jaren tot concrete uitgevoerde projecten.

Wat gaat de Taskforce doen?

De Taskforce biedt bestuurders hulp aan als aanjager, verbinder en probleemoplosser. Samen met bestuurlijke lokale ambassadeurs brengt de Taskforce partijen bij elkaar, reikt goede voorbeelden aan en helpt partners om stappen voorwaarts te zetten. Als probleemoplosser gaat de Taskforce aan de slag om hardnekkige vraagstukken aan te pakken die realisatie van projecten in de weg staan. Denk daarbij aan vraagstukken op het gebied van financiering en wet- en regelgeving. Ook u kunt bestuurlijke ondersteuning krijgen van de Taskforce Wonen en Zorg. Klik hier voor meer info.

Ondersteuningsteam Wonen en Zorg

Gemeenten kunnen ook ondersteuning krijgen van een adviseur van het ondersteuningsteam wonen en zorg, deze ondersteuning wordt grotendeels gesubsidieerd. Het ondersteuningsteam wonen en zorg helpt gemeenten en corporaties die hun vraagstukken voor wonen en zorg in kaart willen brengen en deze concreet willen maken. Denk bijvoorbeeld aan het ontwikkelen en uitvoeren van een wijkaanpak. Of aan een flexibele woningvoorraad voor mensen die nu en in de toekomst zorg en ondersteuning nodig hebben, zodat ze langer zelfstandig thuis kunnen wonen. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland organiseert het ondersteuningsteam Wonen en Zorg. Klik hier voor meer info en om een aanvraag te doen.

Meer weten over het Ondersteuningsteam Wonen en zorg? Lees dan hier de flyer.

rvo-owz-2
(klik voor vergroting)

Programma Langer Thuis

Het programma Langer Thuis heeft als doel dat ouderen in hun eigen omgeving zelfstandig oud kunnen worden, met een goede kwaliteit van leven. Op deze website is alle informatie vanuit het programma gebundeld te vinden: relevante documenten, de acties, nieuws, het ondersteuningsaanbod, links naar websites van de partners, deelprogramma’s en projecten en verhalen uit de praktijk van Langer Thuis.

g40-langer-thuis-k
taskforce-wonen-en-zorg
Taskforce Wonen en Zorg. Boven: Heleen Stigter, Marleen Damen, John Bos, Marieke Kleiboer en Rick Hogenboom. Onder: Chris Kuijpers, Cees van Boven en Hans Adriani. Marien de Langen ontbreekt op de foto.
Lees de flyer
Lees de flyer
ondersteuningsteam-wonen-en-zorg-3
ondersteuningsteam-wonen-en-zorg-4
(klik voor vergroting)