Thema Woonvarianten: mensen met een psychische kwetsbaarheid

De manier waarop iemand woont, kan bijdragen aan een stabiel leven. De kwaliteit van woningen speelt een grote rol bij de uitstroom van mensen die eerder in een beschermd wonen omgeving of opvang woonden én het voorkomen van instroom in deze woonvormen.

Onderwerpen binnen dit thema die bij gebiedscoalities leven:

  • Welke woonvariatie is gewenst voor mensen met psychische kwetsbaarheid?
  • Hoe verbind je dragende bewoners en vragende bewoners aan elkaar (Magic Mix).
  • Welke voorbeelden zijn er? Wat werkt en wat niet? Hoe pak je de ontwikkeling van zo’n woonvorm aan met huidige wijkbewoners?

Wat gaan we doen?

De woning als een preventie middel voor een onstabiel leven. Het verbeteren van het aanbod wonen met zorg voor mensen met een psychische kwetsbaarheid. Naast de kwaliteit van de woning is de huurprijs is van belang en soms ook de nabijheid van naasten, het samen wonen met anderen of juist een prikkelvrije omgeving. Welke woonvormen voor mensen met een psychische kwetsbaarheid kennen we?

In drie workshops worden de volgende vragen beantwoord:

  • Wat is de woonbehoefte van mensen met een psychische kwetsbaarheid?
  • Welke woonvarianten zijn er voor deze groep en hoe kom je tot input voor de woningprogrammering of prestatieafspraken?
  • In de tweede workshop gaan we in op het sturen op het wonen.
  • De derde workshop focust op gemende woonvormen: hoe komt een gemengde woonvorm tot stand en waar moet je op letten?

De uitwerking van dit thema wordt verzorgd vanuit het experiment Weer thuis. Binnen dit experiment werkt Platform31 samen met verschillende samenwerkingsverbanden van gemeente, corporaties en zorgorganisaties. Daarnaast leveren onder meer HHM, de Universiteit Utrecht en verschillende praktijkvoorbeelden een bijdrage aan de uitwerking van dit thema.

Workshops

Workshop 1 Woonbehoeften en woonvormen – (21 januari)
Workshop 2 Sturen op wonen – (21 april)
Workshop 3 Gemengde woonvormen – (22 september)

woonvarianten-psychisch-kwetsbaar