Een buurt voor iedereen: bouwen aan een inclusieve buurt

Mensen in een kwetsbare positie wonen langer thuis of komen na verblijf in een instelling of maatschappelijke opvang weer zelfstandig in de wijk wonen. Wat maakt dat zij mee kunnen (blijven) doen in de buurt? Hoe bevorder je verbinding en betekenisvolle contacten tussen mensen in de buurt? En hoe kunnen actieve bewoners bijdragen aan meer inclusie? Deze en andere vragen kwamen en komen in de bijeenkomsten aan bod.

In het innovatieprogramma ambiëren acht gebiedscoalities versnelling op het thema Buurt voor iedereen. Het is voor hen tegelijkertijd een ontwikkelthema: We hebben met elkaar de ambitie om een buurt voor iedereen te zijn, waar besteden we onze aandacht aan? Kiezen we voor de meest kwetsbare doelgroepen of ondersteunen we bewoners die initiatiefnemers in de wijk zijn? Wat zijn daarin keuzes en afwegingen?

Vragen van de gebiedscoalities:

 • Hoe versterk je gemeenschapsopbouw in de wijk?
 • Hoe zorg je dat meer inwoners – ook diegenen in een kwetsbare situatie – actief kunnen worden?
 • Hoe kom je in contact met wijkbewoners die vereenzamen?
 • Hoe versterk je onderlinge steun en hulp?
 • Hoe kunnen buurtcoöperaties en andere burgerinitiatieven bijdragen aan een inclusieve buurt?
 • Hoe kun je hierbij meer integraal, innovatiever en effectiever samenwerken met de verschillende partijen in de buurt (waaronder de gemeente)?

Dit themadossier behandelt:

1. Kennis uit workshops-reeks
2. Kennis uit onderzoek en praktijk
3. Analyses op maat

1. Kennis uit workshop-reeks

Wat typeert een buurt voor iedereen?
Movisie presenteerde tijdens de eerste workshop – vanuit het perspectief van mensen in een kwetsbare positie – wat de kenmerken zijn van een ‘buurt voor iedereen’.

2. Kennis uit onderzoek en praktijk

Gemeenschapsopbouw in de wijk
Een belangrijk thema bij de gebiedscoalities is: hoe werk je aan gemeenschapsopbouw in de wijk en hoe verbind je groepen aan elkaar? Lees hier het achtergrondartikel over gemeenschapsopbouw

Hoe kom je in contact met wijkbewoners die vereenzamen?
In veel gemeenten wordt door maatschappelijke partners ingezet op het voorkomen en verminderen van eenzaamheid. Lees hier hoe je als professional wijkbewoners die vereenzamen, kunt bereiken.

Hoe stimuleer je ontmoeting in de fysieke omgeving?
Er is ook aandacht voor de fysieke kant van ontmoeten; hoe kunnen bijvoorbeeld het ontwerp van gebouwen en woonomgeving ontmoeting stimuleren? Momenteel wordt gewerkt aan een bundel met inspiratievoorbeelden uit de ideeënprijsvraag Who Cares van het Atelier Rijksbouwmeester.

Samenwerkingspartners op dit innovatiethema zijn:

 • Movisie, kennis en aanpak sociale vraagstukken
 • Atelier Rijksbouwmeester

Workshops

 • Workshop 1 Wat typeert ‘een buurt voor iedereen’? (21 januari)
 • Workshop 2 Kwartiermaken en stimuleren van community-opbouw (30 juni)
 • Workshop 3 Opbouwen van een aanpak/plan (22 september)
Zorg groen