Leerlijn innovatief organiseren

Hoe kunnen wijkbewoners met kwetsbaarheden zo goed mogelijk zelfstandig blijven wonen? Het is een uitdagende opgave die zich afspeelt in een dynamische en complexe omgeving met meerdere stakeholders. Een opgave waarbij een andere aanpak nodig is om van maatschappelijke vraag naar innovatieve en duurzame oplossing te komen.

Onderwerpen die bij gebiedscoalities leven:

• Hoe activeer ik partners in de wijk?
• Hoe zorgen we voor een samenhangende procesaanpak met partijen?
• Hoe zorg ik voor een stimulerende aanpak om problemen op te lossen?

Innovatief organiseren

Innovatief organiseren doe je rond de mensen om wie het gaat, je doelgroep, en je doet het bij vraagstukken waarbij de oplossing niet meteen voorhanden is. Met deze methode die uit verschillende stappen en werkvormen bestaat, zet je het faciliteren van je doelgroep en hun leefwereld centraal. Deelnemers leren het gebruikelijke lineaire denkraam los te laten en vertrouwen in elkaar te hebben. Deze trajecten leiden vaak naar verfrissende en duurzame oplossingen, die nieuwe energie geven voor de samenwerking.

Samenwerkingspartners

Actueel

Aan de slag met bewoners: het waarom en hoe rond innovatief organiseren

Hoe pak je een grote transitie zoals langer thuis aan? Gemeenten, woningcorporaties, zorgaanbieders en andere maatschappelijke partnerorganisaties moeten los komen van de kennis- en systeemwereld waarin ze zich bevinden en contact maken met de leefwereld van wijkbewoners. Lees verder

Netwerken geel