Zaanstad

Wijk en buurt: Wormerveer
Partners gebiedscoalitie: gemeente Zaanstad, Wormer Wonen Incluzio (Sociaal Wijkteam) en Zorgcirkel (zorgaanbieder), Vereniging De Bloesem

Hoe maken we samen met bewoners en partners van Wormerveer een levensloopbestendige inclusieve wijk? Wat is er nodig richting 2040 als ons inwoneraantal is gegroeid en een groter percentage van onze inwoners 65+ is. Welke stappen kunnen we daar de komende tijd concreet voor zetten? We gaan verdichten (nieuwbouw van ongeveer 1.500-2.000 woningen tot 2040 ) en wat moete we doen in de bestaande bouw. Het zijn de vraagstukken van de gebiedscoalitie om op te versnellen. De twee traject in Wormerveer die hier aanknopingspunten voor bieden zijn: gebiedsontwikkeling aan de hand van de methode: MAAK.Zaanstad Noord. De analyse fase is bijna afgerond. Ook loopt het programma Strategische agenda ouder worden in Zaanstad.

Startsessie innovatief organiseren Amandelbloesem

Gebiedscoalitie Wormerveer organiseerde (onder begeleiding van Blomberg Instituut) een startsessie innovatief organiseren over Langer Thuis-opgave in de Amandelbloesem. De gemeente Zaanstad stelt dat Langer thuis niet alleen een vraagstuk is voor de overheid. Alle betrokken partijen in en rond De Amandelbloesem waren daarom uitgenodigd. Zorgen over de toenemende zorgvraag binnen de Bloesem en ook breder in de wijk lagen tijden de sessie op tafel. Hoe kijken senioren in de wijk en professionals aan tegen het vraagstuk langer thuis in de inclusieve wijk? Wie neemt de lead? Wie pakt verantwoordelijkheid? Hoe organiseren betrokken partijen het met elkaar, want zorgpersoneel is steeds schaarser en de grenzen zijn nu al voelbaar zijn voor de vrijwilligersorganisaties. Lees het verslag van de bijeenkomst (pdf).

zaanstad-wormerveer

Omvang buurt
11.812 inwoners, 2505 inwoners zijn nu 65+ (21%) (Vergrijzing: 2.966 65+ in 2029 (19%) en 3.456 65+ in 2039 (39%).

Woningvoorraad
5734 woningen, waarvan 2500 sociale huur, 2770 koopwoningen, 564 vrije sector huur. Het zijn deels flats en deels laagbouw.

Bouwperiode
Dorp / Kern

Uniek
MAAK.Zaanstad Noord en Strategische agenda ouder worden in Zaanstad

Innovatiethema’s – trefwoorden
Levensloopbestendige inclusieve wijk met alle partners en partijen (2040 – toekomst agenda). Amandelbloesem – verzorgingshuis 2.0, PvE-gebiedsontwikkeling nieuwbouw, wooninitiatief Molukse ouderen, buurtcirkels, funderingsherstel icm doorstroom