Westland

Wijk en buurt: Kruisbroek/Hoogeland
Partners gebiedscoalitie: gemeente Westland, zorgorganisatie Pieter van Foreest (V&V), Middin (GZ), Perspektief (GGZ), Reinier de Graaf Gasthuis (2e lijn cure), HAP Westland (1e lijn cure), Zorgverzekeraar/Zorgkantoor DSW, corporaties Arcade en Wonen Wateringen, Welzijnsorganisatie Vitis en diverse paramedische organisaties

Herontwikkeling Naaldhorstterrein tot woonzorgzone, waardoor de vier omliggende wijken het gebied ook benutten. Ambitie: inspelen op langer thuis wonen met een woonzorgzone, waarbij het Naaldhorstterrein een zorgcentrum is met meerdere functies ter ondersteuning voor het langer thuis wonen. Naaldwijk/Westland is een groeigemeente, veel gericht is op nieuwbouw. Er wordt nog weinig ingespeeld op vergrijzing en het langer thuis wonen in de eigen woning; in woonvormen en typologieën. De omliggende 3 tot 4 wijken, waar de langer-thuis-woners – uitgaande van een zone van 500 meter (de rollatorafstand) – ook gebruik van gaan maken.

westland-hoogeland

Omvang buurt
-

Woningvoorraad
800 nieuwbouwwoningen

Bouwperiode
dorp/kern

Uniek
ketensamenwerking preventie-zorg, mix woonfuncties, sharedspace voor binding-bonding-bridging. Woonzorgzone herontwikkeling Naaldhorstterrein

Innovatiethema’s – trefwoorden
Verbinding omgeving aan woonzorgzone, wijkaanpak met inwoners, levensloopgeschiktbheid, tussenvorm verpleeghuis en thuis, niet specifiek senioren, maar ook psychisch kwetsbaar