Veenendaal

Wijk en buurt: Franse Gat
Partners gebiedscoalitie: gemeente Veenendaal, Patrimonium, bewonerscommissie en -ambassadeurs

Het Franse Gat: een wijk waar de komende 10 jaar veel op stapel staat. Gemeente en corporatie hebben de handen ineen geslagen om niet alleen te kijken naar een fysieke vernieuwing van de wijk maar naar een totale vernieuwing van de wijk vanuit een integrale gebiedsvisie. Er moet niet alleen grootscheeps in de vroegnaoorlogse woningvoorraad geïnvesteerd worden, maar ook in de openbare ruimte. Zeven organisaties hebben de Intentieovereenkomst ondertekend voor het ontwikkelen van de Gebiedsvisie: gemeente Veenendaal, Patrimonium woonservice en de Veenendaals Woningstichting, de provincie Utrecht, GGD regio Utrecht, Stedin, en Waterschap Vallei en Betuwe. De gebiedsvisie (leefbaarheid en duurzaamheid) moet nu ingevuld gaan worden. De initiatiefnemers hebben een traject gestart met wijkambassadeurs (wijkbewoners), zodat ze direct van hen horen wat er speelt en zij leggen de plannen ook weer uit aan mede-bewoners. Er zijn vier werkgroepen opgezet:

  • Veilige, gezonde en groene wijk,
  • Energiezuinige wijk,
  • Voorbereiden op klimaatverandering en
  • Schone bodem.
veenendaal-het-franse-gat

Omvang buurt
5900 inwoners

Woningvoorraad
2615 woningen; 941 koopwoningen en 1674 huurwoningen

Bouwperiode
jaren ’50

Uniek
ontwikkelen integrale gebiedsvisie, bewonerambassadeurs

Innovatiethema’s – trefwoorden
wonen en fysieke leefomgeving (groen en gezond), participatie en emancipatie wijkbewoners (lage SES?), verbinden formeel en informeel