Rotterdam

Wijk en buurt: Prinsenland – Het Lage Land
Partners gebiedscoalitie: gemeente Rotterdam, Woonstad Rotterdam, Havensteder, SOR, Aafje, LelieZorggroep, Buurtwerk

De wijk Prinsenland – Het Lage Land fungeert als pilot voor Next Generation Woonwijken. Er zijn verschillende transities gaande (o.a. energie, klimaatadaptief, langer thuis) die samenkomen in woonwijken. Om klaar te zijn voor de toekomst werken Woonstad Rotterdam en de gemeente Rotterdam het concept uit van de Next Generation Woonwijken (NGW).
Woonstad Rotterdam is bezig met het voorbereiden van een fysieke aanpak in het kader van duurzaamheid van drie flats (Prinsessenflats). Daarvoor is een onderzoek gedaan onder de bewoners wat zij nodig hebben om lang zelfstandig te kunnen wonen, aangezien er veel ouderen in de flats wonen. De gemeente Rotterdam is bezig met de conceptontwikkeling van ‘ouderenhubs’. Een ouderenhub is een georganiseerd gebied/netwerk van wonen, diensten en zorg in en rondom een centrale ouderenvoorziening in een gebied of wijk. De woonomgeving heeft een gepast voorzieningenniveau en goede toegankelijkheid. Er is sprake van een integraal georganiseerde zorg en dienstverlening. Prinsenland/het Lage Land wordt gezien als potentieel gebied voor een ouderenhub. Het is dan interessant om verder met elkaar na te denken welke voorzieningen nodig zijn in het gebied, maar wellicht ook nieuwe woon(zorg)concepten.

Meer informatie

rotterdam-prinsenland

Omvang buurt

19.000 (Prinsenland) en 10.000 inwoners (Het Lage Land)
De bevolking is behoorlijk vergrijsd: 24% van de inwoners is ouder dan 65 jaar.

Woningvoorraad
De meeste woningen in Prinsenland – Het Lage Land zijn gebouwd in de jaren ’60, ’70 en ’90. Er is veel hoogbouw(portiek en galerijwoningen) en eengezinswoningen. 47% van de woningvoorraad is corporatiebezit.

Bouwperiode
jaren ’60

Uniek
seniorenhub

Innovatiethema’s – trefwoorden
behoefte onderzoek doelgroepen, vernieuwende en betaalbare woonzorg-concepten, vervoer, bewustwording langer thuis, inclusieve, zorgarrangementen, eenzaamheidspreventie