Roermond

Wijk en buurt: Donderberg
Partners gebiedscoalitie: gemeente Roermond, Wonen Zuid, Wonen Limburg, WOP Donderberg, provincie Limburg

De wijkontwikkeling van de jaren’50-’60 wijk Donderberg is halverwege. De afgelopen 6 jaar is veel geïnvesteerd in het wonen. Nu komen ook andere thema’s meer naar voren, waaronder het langer thuis wonen en de inclusieve wijk. Inwoners van de wijk zijn: senioren (inwoners van het eerste uur), veel mensen met een migrantenachtergrond, mensen met psychische kwetsbaarheid. Vanuit de doelstellingen wil de WOP een Programma van Eisen gaat ontwikkelen voor de inclusieve wijk, met ruimte voor mensen die niet in het systeem passen (‘meer empathie vanuit het systeem’) en ook de inwoners er op andere wijze meer bij betrekken. Het innovatieprogramma Langer thuis – inclusieve wijk sluit hier op aan en kan op deze inhoud versnelling bieden. Er lopen verschillende initiatieven en trajecten die spelen op het wonen en zorg en het langer thuis wonen in De Donderberg: een particulier initiatief voor appartementen en een multi-cultureel buurtzorghuis en in de flats woonvariaties de ruimte bieden. De herstructurering van de wijk wordt aangegrepen om in gesprek te komen met de bewoners om vervolgens ook behoeften en vragen in beeld te krijgen.

roermond-donderberg

Omvang buurt
7000 inwoners, ruim 80 nationaliteiten, 42% is autochtoon, 39% is van niet-westerse komaf. Het aantal senioren is 15%.

Woningvoorraad
3099 woningen, waarvan 42 % sociale huur, 42 % koop. 63% is eengezinswoning.

Bouwperiode
jaren ‘45-’60

Uniek
multicultureel buurtzorghuis

Innovatiethema’s – trefwoorden
multicultureel, buurtzorghuis, nieuwe woonvormen, PvE Inclusieve wijk