Noordoost-Polder

Wijk en buurt: Luttelgeest
Partners gebiedscoalitie: gemeente Noordoostpolder, Mercatus, IGW Noordoostpolder, Dorpsbelang Luttelgeest

De belangstelling van de gebiedscoalitie gaat uit naar langer zelfstandig wonen waarbij bewoners binnen hun eigen sociale netwerk kunnen blijven. Hoe kunnen we iedereen mee laten doen en mee laten tellen om de leefbaarheid in het dorp te behouden of te versterken.

nop-luttelgeest

Omvang buurt
1628 inwoners, waarvan 12% 65+

Woningvoorraad
780 woningen (61% koop, 12% sociale huur)

Bouwperiode
jaren ’50 – heden

Uniek
Sociale structuren en redzaamheid, sterke burgerinzet

Innovatiethema’s – trefwoorden
visie, zoektocht hoe de sociale omgeving en de formele aanbieders gezamenlijk het zelfstandig wonen kunnen ondersteunen