Moerdijk

Wijk en buurt: Moerdijk
Partners gebiedscoalitie: gemeente Moerdijk , Woonkwartier, Surplus

In West-Brabant staan we voor de opgave om in kleine kernen de leefbaarheid vast te houden en te versterken. Het is een sterk vergrijzend gebied. De gemeente Moerdijk en corporatie Woonkwartier gaan in een van 11 kernen mee doen. Voor elke kern is een gebiedsplan met een dynamische agenda. Samen met de inwoners worden deze bepaald. Elke kern heeft een Huis van de Wijk.

moerdijk

Omvang buurt
11 kernen, totaal 37.000 inwoners

Woningvoorraad
-

Bouwperiode
Dorp / kern

Uniek
Werkgroep Huis in de wijk: Zachte elementen van inclusieve wijk, naast de harde elementen (stenen, woningen, verlichting, paden, terreinen)

Innovatiethema’s – trefwoorden
vergrijzing, indiener is corporatie, er gebeurt nu nog te weinig: proces en samenwerking, nieuwe woonvormen, voorzieningen en leefbaarheid