Lelystad

Wijk en buurt: Boswijk
Partners gebiedscoalitie:

Beschrijving

lelystad-boswijk

Omvang buurt
7886 inwoners

Woningvoorraad
3461 woningen

Bouwperiode
jaren ’80 – woonerf

Uniek
Woonzorgzone, campagne Langer zult u wonen

Innovatiethema’s – trefwoorden
hardware, software levensloopbestendige wijk: geschikte en bereikbare woningvoorraad, publieke, openbare ruimte bijdraagt aan ontmoeten, voorzieningen. Innovaties op doorstromen, aanpassen bestaande voorrraad, nieuwe woonconcepten, technologie

  • webpagina Boswijk (gemeente Lelystad)