Leiden

Wijk en buurt: Energiepark
Partners gebiedscoalitie: gemeente Leiden, de Binnenvest, BVOR buurtoverleg over Beheer, Veiligheid en Openbare Ruimte

Energiepark, een herontwikkeling in de binnenstad rond de oude energiecentrale, het bedrijfsverzamelgebouw Nieuwe Energie, met de stedelijke opvang van dak- en thuislozen en het Stadsbouwhuis, biedt unieke kansen om de herontwikkeling van industrieel erfgoed te combineren met de ontwikkeling van groen, woningbouw, gezondheid, leefbaarheid & sociale veiligheid en cultuur. De maatschappelijke opvang met stedelijke functie blijft in dit deel van de stad. Hoe draagt de inrichting van de locatie en de ruimtelijke en sociale omgeving bij aan het herstel deze groep mensen? De gemeentelijke projectleiders zoeken hierbij ook naar draagvlak vanuit de omgeving, zo blijkt. “Daarnaast willen wij het terrein nu al op de kaart zetten; ‘placemaken’ in de tijdelijke situatie.”

leiden-energiepark

Omvang buurt
-

Woningvoorraad
-

Bouwperiode
binnenstedelijke transformatie

Uniek
stedelijke functie van dag/nachtopvang in gemengde binnenstedelijke gebiedsontwikkeling, inrichting park, Leids planproces / burgerparticipatie

Innovatiethema’s – trefwoorden
tijdelijk thuis (tijdelijke woonvorm), PvE mix aan wonen, ook inspelen op langer thuis wonen en voorlichting langer thuis, passend wonen, flexibele woonvormen, duurzaamheid, financiering