Kerkrade

Wijk en buurt: Eygelshoven
Partners gebiedscoalitie: gemeente Kerkrade (wonen, werk, inkomen&zorg), Bureau Parkstad, Bewonersplatform Kerkrade-Noord, Wonen Limburg, Wonen Zuid

Eygelshoven is een dorp in een stad. Het heeft een sterke eigen samenleving, eigen verenigingen en mensen blijven graag in Eygeslhoven wonen.

Project in Kerkrade om levensloopbestendig (ver)bouwen te bevorderen

De gemeente Kerkrade en Zuyd Hogeschool gaan inwoners van de wijk Eygelshoven bewust maken van levensloopbestendig wonen. Het multidisciplinaire project ‘Langer thuis, naar levensloopbestendige particuliere woningen in Eygelshoven’ moet woningbezitters stimuleren om bij (ver)bouwplannen vooruit te denken, zodat hun huis toegankelijk, comfortabel en veilig is voor elke levensfase. Het gezamenlijk initiatief sluit nauw aan bij het transitiethema Vitaliteit en participatie van de bevolking. Lees verder op de website van Zuyd Hogeschool.

kerkrade-eygelshoven

Omvang buurt
inwoners hele wijk: 7936
Aantal 65+-ers per buurt: totaal 1889 (24%)
• Eygelshoven-Kom: 706
• Hopel: 356
• Waubacherveld: 303
• Vink: 524

Woningvoorraad
3804 woningen, 34% huur, 66% koop

Bouwperiode
dorp

Uniek
staat aan begin

Innovatiethema’s – trefwoorden
communcatie & voorlichting langer thuis, passend wonen, flexibele woonvormen, duurzaamheid, financiering