Hilversum

Wijk en buurt: Boomberg
Partners gebiedscoalitie: gemeente Hilversum, Habion, Hilverzorg, bewoners van verschillende wooncomplexen, Sociëteit van Toen, Thuismaken Netwerk

Hilverzorg en Habion zijn gezamenlijk gestart met de transformatie van het oude verzorgingshuis de Boomberg in villawijk De Boomberg naar een nieuwe woon- en leefgemeenschap. Hierbij zijn de (buurt)bewoners, gemeente, welzijnsorganisatie en sociëteit actief betrokken. De locatie van het verzorgingshuis de Boomberg bestaat uit een oud verzorgingshuis, aanleunwoningen, woongroep met jonge mensen met een autistisch spectrum (opgericht door de ouders) en koopwoningen voor senioren. De wens van de gemeente om een buurtagenda op te stelen en de sociale cohesie te versterken sluit aan bij het concept voor het wooncomplex om deze als ontmoetingsfunctie voor de buurt te laten zijn.
Aan de hand van de methode Roring is een reeksbijeenkomsten georganiseerd om de behoefte onder de huurders op te halen: hoe wilt u hier oud worden? Het concept dat hieruit is voortgekomen is Liv inn (het thuismaken).

Op bezoek bij Livv in

De Liv inn in Hilversum was onlangs het decor van de themabijeenkomst van het Innovatieprogramma Langer thuis in de inclusieve wijk. Het doel was om inspiratie op te doen en te leren van elkaars praktijk. Een corona-proof setting op een oppervlak van 300 m2 maakte deze bijzondere live bijeenkomst nog net mogelijk. Lees het verslag voor een impressie van de bijeenkomst. of bekijk onderstaande video voor een inkijk in het unieke woongebouw van gebiedscoalitie Liv inn.

hilversum-boomberg

Omvang buurt
3.000 inwoners, 30% is 65+

Woningvoorraad
-

Bouwperiode
Dorp/kern

Uniek
Thuis- en buurtmaken. Buurtagenda: vergroten sociale cohesie. Woonconcept Liv inn – bottom up ontwikkeld met ouderenhuisvester

Innovatiethema’s – trefwoorden
De Boomberg – verzorginshuis 2.0, toewijzing woningen, accent op informele zorg, buurt betrekken bij woongebouw, bewoners regie in gebouw, (jong en oud, buurt naar binnen halen), woongemeenschap, tegengaan eenzaamheid